Pelenka Óbudáról és még 1000 babaholmi megfizethető áron

Általános szerződési feltételek (Á.SZ.F.)

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.bogibababolt.hu

Amennyiben vásárlója kíván lenni a webáruházunknak, kérem olvassa végig az ÁSZF pontjait és csak abban az esetben rendeljen tőlünk, ha minden pontjával egyetért.

Jelen dokumentum tartalmazza a Hohl László egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Az  ÁSZF 2012.04.04 lép hatályba.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, a Honlap impresszumában érhető el XXXXXXXXXXXXXXXX

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név:       Hohl László egyéni vállalkozó

Székhely:  1037 Budapest Őzsuta utca 95

Üzlethelyiség:  1032 Budapest Ágoston utca 3.

Képviselő neve:  Hohl László

Cégjegyzékszám:

Bejegyző Bíróság:

Nyilvántartásba vételi száma: 4376964

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapest Főváros 03 kerületi Önkormányzat Jegyzője

Adószám: 55029715-2-41

Közösségi adószám:

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-31234604-00000005

IBAN számlaszám:

Adatvédelmi nyilvántartási száma:NAIH-66588/2013.

Engedély száma:NAIH-66588/2013.

Telefonszám:  +36-20-588-65-28

Fax:

E-mail: info@bogibababolt.hu

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon: 76 / 506-618, 30 / 439-2137 (hétköznap 8-18h)
Fax: 76 / 575-024 (0-24h)

1. honlapon folytatott tevékenység, felelősség, szerzői jog

A Honlap célja baba és kismama termékek értékesítése. A termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek.

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

- Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

- A www.bogibababolt..hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

- A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.bogibababolt.hu vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

- A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www.bogibababolt.hu, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.

- A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

- A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.bogibababolt.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

2. Felhasználási feltételek

2.1. Honlap használatának és a rendelésnek a feltételei

A Honlap tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető. Ennek megfelelően a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, tehát a weboldal böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

2.1. A webáruházban értékesített termékekre  vonatkozó általános tájékoztatás

A Webáruházban bemutatott termékeket több módon vásárolhatja meg:

1. megrendelheti online

- házhozszállítással

 

2. megvásárolhatja  személyesen a Boglárka Bababoltban (1032 Budapest Ágoston utca 3.)

Árak az áfát tartalmazzák, magyar forintban értendők, és egy darabra vagy egy csomagra vonatkoznak ( termékenként megjelölve) ! Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a www.bogibababolt.hu fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

3. A Honlapon történő vásárlás (kötelező tartalmi elemek)

3.1 Tájékoztatás a megrendelés folyamatáról és feltételeiről

A bemutatott termékekre a www.bogibababolt.hu webáruház ajánlattételi felhívást tesz közzé amit a vevő megrendelésével elfogad, így ajánlatott tesz, amit a www.bogibababolt.hu a visszaigazoló e-mail-el elfogadottnak tekint.

3.1.1. Regisztráció és annak törlése

www.bogibababolt.hu webáruházból történő vásárlás során nem kell regisztrálni.

3.1.2 Megrendelés

A vevő  a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba „link használatával teheti  Kosarába.

A Kosár tartalmának módosítására a” Kosár” linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a tovább linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Vevő  ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat  elküldésére az összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor, ezzel a vevő ajánlatott tesz vásárlásra.

3.2 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Minden beérkezett kosár megrendelést, ajánlatot  követően egy, maximum kettő munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küldünk , hogy  elfogadjuk az ajánlatot és egyéb kérdésekkel  telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Megrendelés feladására a www.bogibababolt.hu webáruházban  a Kosár használatával van lehetőség.  A www.bogibababolt.hu a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Vevő ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a  www.bogibababolt.hu ajánlati kötöttsége, illetve az Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.2 Fizetési feltételei

www.bogibababolt.hu webáruházban  utánvétes fizetésre van lehetőség.

 

3.3 Kiszállítás feltételei

A raktáron lévő termékek esetében ha tárgynap 10 óráig leadja rendelését még aznap a futár átveszi  a wwwbogibababolt.hu raktárából , és 90% eséllyel másnap kézbesíti is.

A készleten jelenleg nem lévő termékeknél 2-6 munkanap a szállítás, amiről előre egyeztetünk.

1, Házhozszállítás utánvéttel 1490,-

2, 8.000,- forint felett utánvéttel ( AKCIÓ!!) 880,-­­­*

3, 15.000,- forint felett ingyenes házhozszállítás ( AKCIÓ!!) *

4, Újdonság!!! kiscsomag szállítás 2200,- Ft-tól 40x30x25cm és max 2,0kg-ig950,- forint*

5, Személyesen az üzletben 0,- forint Ha ezt az átvételi módot választja akkor lemond az internetes vásárlás elállási jogáról!, mivel a terméket megtekintette és kipróbálta.


6, Pelenka szállítás 1500,- Textil és eldobható pelenkákat csak ezen díj ellenében tudjuk szállítani,értékhatártól függetlenül.


7, Bútor szállítás 1500,- Kiságyakat, járókákat csak ezen díj ellenében tudjuk szállítani,értékhatártól függetlenül. Ha a bútor mellé más termékeket is vásárolna, egy bizonyos mennyiségig azt is hozzá tudjuk csomagolni.)*Eldobható és textilpelenkára nem vonatkozik!!
3.5 Átvétel

A terméket személyesen is át tudja venni a Boglárka Bababoltban nyitvatartási időben( 1032 Budapest Ágoston utca 3.)

3.6 Számla

A termék átvételekor  papíralapú számla átadása történik ( a csomagban).

4.Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől és visszaküldheti/visszaviheti a megrendelt terméket Szolgáltató a Honlapon kijelölt telephelyére:

Boglárka Bababolt1032 Budapest Ágoston utca 3

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog

  • a termék átvételét követően,
  • vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően

14 naptári napon belül gyakorolható. 
A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a "Hohl László egyéni vállalkozó" köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni. A termék visszaküldésének költségén túl fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.


Az átvétel dátumát bizonyítja a futár átvételi elismervénye.


Elállás esetén az eladó /www.bogibababolt.hu/ követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, átalakításból, helytelen kezeléséből vagy tárolásból, erőszakos külső behatásból, nem garanciális szerviz szakszerűtlen beavatkozásából, vagy elemi okból eredő kárának megtérítését!

 

 

5.Szavatosság, Jótállás

5.1 Szavatosság

Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.  Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte( akció, árleszállítás), a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól.

Az Eladó által a www.bogibababolt.hu webáruházban forgalmazott termékre vonatkozó jótállási és szavatossági igények érvényesítésének feltétele, hogy termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Szavatossági igényét személyesen a Boglárka Bababoltban jelezheti nyitvatartási időben.

 

5.2 Jótállás

Eladó kötelező jótállási felelősségére a Ptk. valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan a jótállás időtartama egy év.  A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása  napjával kezdődik . A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a fenti jogszabályokban foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. Az Eladó a jótállás időtartamát egyes termékek vonatkozásában kiterjesztheti (önkéntes jótállás). A jótállás időtartama alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

www.bogibababolt.hu  webáruházban értékesítet termékekre vonatkozó jótállási igények a jótállási jegy eredeti példányával érvényesíthetők. A jótállási feltételeket az adott termékhez tartozó jótállási jegy tartalmazza.

A Vásárló a termék rendeltetésszerű használata során bekövetkezett meghibásodása esetén panaszával a www.bogibababolt.hu webáruházhoz  fordulhat, illetve a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1 Panaszügyintézés helyének, módjának,idejének meghatározása

1,levélben, a Boglárka Bababolt   címére címezve (1032 Budapest,Ágoston utca 3.);

2, telefonon, reggel 10.00-18.00-ig a + 36 20 588-65-28 telefonszámon

3, e-mailben, a Boglárka Bababoltnak címezve (info@bogibababolt..hu);

4. írásban a Boglárka Bababoltba személyesen

5. vagy  személyesen a Boglárka Bababoltban

a szóbeli panaszt a bolt nyitvatartási idejében, , minden munkanapon 10 órától 18 óráig,

a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 10 órától 18 óráig,

elektronikus eléréssel (a fenti e-mail címen) folyamatosan fogadja.

 

6.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek megjelölése

Amennyiben az Eladó és Vevő  között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:


1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó  30 napon belül írásban válaszol.

2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.


7. Egyéb rendelkezések

A www.bogibababolt.hu a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben a Vevőt  tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről.. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A megrendelt termék a teljes vételár kifizetéséig az eladó tulajdonát képezik.

A www.bogibababolt fenn tartja magának  a jogot, hogy az ÁSZF mindenkori mosósítását nem jelenti be és az  azonnali hatállyal életbe lép.

 

Az ÁFSZ-be nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó és ezen jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés  nélkül is irányadóak.